Cerita kisah dalang kondang Ki Narto Sabdo Anom Suroto Seno Nugroho Asep Sunandar Sunarya Hadi Sugito Enthus Susmono Manteb Soedharsono Slamet Gundono Sigit Ariyanto Bayu Aji Sun Gondrong